27.02.2018

Legia Akademicka - zajęcia czas zacząć


W miniony weekend, studenci AGH zakwalifikowani do programu pilotażowego Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Legia Akademicka, uczestniczyli w pierwszych zajęciach.

W dniu 23 lutego br. Kanclerz AGH mgr inż. Henryk Zioło powitał studentów zgromadzonych w Jednostce Wojska Polskiego - 5 Batalionu dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera w Rząsce.

Podczas zajęć teoretycznych prowadzonych według programu zatwierdzonego przez MON, pod czujnym okiem oficerów Wojska Polskiego- ppłk Zbigniewa Pustułki i mjr Pawła Wójcika, studenci zapoznali się m.in. z zasadami bezpieczeństwa w szkoleniu ogniowym, obsługi, przeznaczenia i właściwości bojowych  broni strzeleckiej, łączności radiowej wraz z przepisami korespondencji radiowej.

Następnego dnia, zajęcia odbyły się w Centrum Energetyki AGH. W bloku tematycznym zrealizowanym w dn. 24 lutego br., studenci przyswajali wiedzę dotyczącą obronności państwa Polskiego i roli wojsk operacyjnych, rodzaju sił zbrojnych, podstawy kartografii oraz pierwszej pomocy. Omówione zostały również Symbole Rzeczpospolitej Polskiej - hymn, godło, flaga państwowa, jak również wojskowy ceremoniał, sztandar czy też uroczystości organizowane z udziałem wojskowej asysty honorowej.

Ponadto, obok zasad funkcjonowania Legii Akademickiej, tematyka zajęć dotyczyła praw i obowiązków żołnierza wraz z ich odpowiedzialnością karną i dyscyplinarną, jak również zasad zachowania się żołnierzy w różnych sytuacjach.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z pierwszych zajęć Legii Akademickiej AGH.