06.11.2017

Rozpoczęcie pilotażowego projektu MNiSW i MON „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej”.


Informujemy o rozpoczęciu pilotażowego projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Obrony Narodowej p.n. „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej”.

Program ma zadanie umożliwić wszystkim zainteresowanym studentom odbycie szkoleń wojskowych w trakcie studiów. Zrealizowane szkolenia pozwolą uzyskać status żołnierza rezerwy, a w przyszłości istotne skrócenie okresu ubiegania się o status żołnierza zawodowego.

Dowiedz się więcej: