08.04.2019

Relacja z zajęć


W miniony weekend odbyły się kolejne zajęcia w ramach Legii Akademickiej.

W dniu 5 kwietnia br. podczas zajęć w Centrum Energetyki AGH studenci przyswajali wiedzę dotyczącą struktur organizacyjnych, wyposażenia rodzajów sił zbrojnych,  roli wojsk operacyjnych w systemie obronności państwa oraz kartografii. Zapoznali się z wojskowym systemem meldunkowym (siatka UTM, siatka GEOREF) oraz sposobem posługiwania się MGRS podczas lokalizacji obiektów.

W dniu 6 kwietnia br. Kanclerz AGH mgr inż. Henryk Zioło oraz ppłk Paweł Wójcik powitali studentów zgromadzonych w Jednostce Wojska Polskiego - 5 Batalionu Dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera w Rząsce. Podczas zajęć teoretycznych prowadzonych według programu zatwierdzonego przez MON, pod czujnym okiem oficerów Wojska Polskiego - ppłk Zbigniewa Pustułki i ppłk Pawła Wójcika, studenci zapoznali się m.in. z zasadami bezpieczeństwa w szkoleniu ogniowym, obsługi, przeznaczenia i właściwości bojowych broni strzeleckiej, zasadami organizacji łączności radiowej wraz z przepisami korespondencji radiowej.