16.02.2021

Informacja o module oficerskim w IV edycji Legii Akademickiej


Drodzy Studenci,

W IV edycji program Legia Akademicka został poszerzony o kolejny, trzeci moduł oficerski, przeznaczony dla studentów, którzy ukończyli moduł podoficerski w trzech poprzednich edycjach programu lub studentów, którzy nie uczestniczyli dotychczas w programie, ale są żołnierzami rezerwy posiadającymi stopień podoficerski (warunek - muszą studiować na uczelni cywilnej, która partycypuje w programie, a studia w niej kończą się tytułem magistra).

Studenci, którzy chcą przystąpić do trzeciego modułu oficerskiego składają wnioski bezpośrednio na adres Biura:

Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”
Ul. Dymińska 13
00-909 Warszawa

Po analizie wniosków (I etap 09-10.03.2021r.) komisja kwalifikacyjna zaprosi 70 osób z najwyższą liczbą punktów do II etapu (27-28.03.2021r.), który wyłoni ostatecznie 50 osób zakwalifikowanych do modułu oficerskiego.

Dokumenty do pobrania:
Ankieta kwalifikacyjna
Oświadczenie RODO
Wnioski

Moduł jest realizowany w formie pilotażowego programu kształcenia wojskowego na pierwszy stopień oficerski i zostanie zakończony egzaminem oficerskim.

Szczegóły są dostępne na stronach:

·         www.wojsko-polskie.pl/legia-akademicka/

·         Facebook „Biuro Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”,
„Legia Akademicka MON”