10.06.2020

Kwalifikacja do modułu cyber w ramach części praktycznej szkolenia wojskowego studentów


Informujemy studentów, którzy pozytywnie zaliczyli część teoretyczną, zgłosili się do części praktycznej projektu i są zainteresowani realizacją modułu specjalistycznego cyber, że kwalifikacja do tego modułu odbywa się w czerwcu.

Niezbędnymi warunkami do wzięcia udziału w module cyber, oprócz wykonania testu kwalifikacyjnego jest:

  • złożenie wniosku o odbycie części praktycznej szkolenia;
  • ustalona kwalifikacja wojskowa w przypadku kobiet;
  • zaliczenie modułu podoficerskiego w ramach części praktycznej szkolenia.

Chętni do wzięcia udziału w szkoleniu specjalistycznym muszą rozwiązać test dostępny na platformie e-learningowej Legii Akademickiej pod adresem https://la.elearning.wp.mil.pl do dnia 26 czerwca br.

W module cyber planowany jest udział 100 uczestników programu, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w ramach ww testu. W przypadku większej liczby osób z tą samą liczbą punktów, dodatkowym kryterium oceny będzie studiowanie na kierunkach istotnych w punktu widzenia Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, tj.: informatyka, kryptologia, cyberbezpieczeństwo, matematyka i inne kierunki pokrewne.

Studenci zakwalifikowani do modułu cyber zostaną skierowani na część praktyczną szkolenia (tj. moduł podstawowy i moduł podoficerski) do 6. Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie w dn. 8.08.-19.09. br. Szkolenie specjalistyczne (moduł cyber) realizowane będzie natomiast w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu w terminie 21-25. 09. br.