30.01.2019

Legia Akademicka – szkolenie wojskowe dla studentów w r. a. 2018/2019


Drodzy Studenci,

Informujemy, że AGH zgłosiła swój udział w projekcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Obrony Narodowej p.n. Legia Akademicka realizowanym w roku akademickim 2018/2019.

Założeniem programu jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym studentom zrealizowania szkoleń wojskowych w trakcie studiów, które pozwolą uzyskać status żołnierza rezerwy, a w przyszłości, istotne skrócenie okresu ubiegania się o status żołnierza zawodowego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie  na spotkanie informacyjne z Kanclerzem AGH odpowiedzialnym za organizację projektu LA w AGH i przedstawicielami Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 1 marca br. roku o godz. 14:00 w Sali audytoryjnej Centrum Dydaktyki (pawilon U-2).

 

Podstawowe założenia projektu

• Szkolenie odbywa się będzie w 3 modułach: podstawowym, podoficerskim i oficerskim.

• Każdy moduł kończy się egzaminem.

• Po zakończeniu każdego modułu student/-ka zostanie skierowany/a na 22-24 dniowe szkolenie wakacyjne w jednostkach szkolnictwa wojskowego, które kończy się przysięgą wojskową.

• W projekcie uczestniczyć mogą wyłącznie studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, posiadający polskie obywatelstwo, dla których nie orzeczono kategorii E.

• Uczestnik projektu będzie mógł wycofać się na każdym etapie jego realizacji.

• Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów w poszczególnych zagadnieniach tematycznych, będących pracownikami uczelni lub oficerami Wojska Polskiego według programu zatwierdzonego przez MON.