16.02.2020

Legia Akademicka - zajęcia czas zacząć


W dniach 14-16 lutego br. w Centrum Energetyki AGH studenci zakwalifikowani do programu Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Legia Akademicka, uczestniczyli w pierwszych zajęciach.

Podczas zajęć słuchacze zapoznali się z Regulaminem ogólnym Sił Zbrojnych RP, postępowaniem służbowym i ceremoniałem wojskowym, podstawowymi pojęciami z zakresu łączności wojskowej oraz przepisami dotyczącymi korespondencji radiowej. Omówione zostały również ogólne zasady prowadzenia działań taktycznych, charakterystyka broni masowego rażenia oraz wybrane problemy prawne związane z pełnieniem służby wojskowej.