20.03.2019

Organizacja zajęć


Zajęcia organizowane przez AGH w ramach programu Legia Akademicka będą odbywać się w formie zajęć ogólnouczelnianych realizowanych poza programem kształcenia, w trzech blokach weekendowych:

* w dniu 23 marca 2019 roku (AGH),

* w dniach 5-6 kwietnia 2019 roku (AGH, 5 batalion dowodzenia im. gen. broni S. Hallera w Rząsce),

* w dniach 10-12 maja 2019 roku (AGH).