13.05.2019

Ostatnie zajęcia Legii Akademickiej


W dniach 10-12.05.2019 r. w Centrum Energetyki AGH miały miejsce ostatnie zajęcia w ramach programu Legia Akademicka. Prowadzący zajęcia, ppłk Zbigniew Pustułka i ppłk Paweł Wójcik, zapoznali studentów m.in. z zasadami działania w obronie i natarciu, realizacji przedsięwzięć w ramach zabezpieczenia bojowego, logistycznego i obrony przeciwlotniczej. Tematyka zajęć dotyczyła również zasad resuscytacji krążeniowo – oddechowej oraz praw i obowiązków żołnierza wraz z ich odpowiedzialnością karną i dyscyplinarną.