17.04.2018

Trwa rekrutacja do drugiej części programu


Studentów, którzy zaliczyli część teoretyczną programu zachęcamy do złożenia wniosku o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych. Wnioski należy składać do dnia 20 kwietnia 2018 roku do godziny 15:00 w sekretariacie Kanclerza (pawilon C1 pokój nr 13).

Każdy student ochotnik otrzyma  kartę powołania na ćwiczenia wojskowe - część praktyczną programu, trwającą 22 dni w przypadku szkolenia szeregowych rezerwy oraz 44 dni w przypadku szkolenia podoficerów rezerwy.  Ten etap programu będzie realizowany w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych Sił Zbrojnych RP w okresie tzw. przerwy wakacyjnej: 

  • moduł szkolenia podstawowego trwa 22 dni, zakończy się egzaminem i złożeniem przysięgi , 
  •  moduł szkolenia podoficerskiego trwa  22 dni, zakończy się egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy. 

Organizatorem praktycznej części ochotniczego wojskowego szkolenia studentów (w formie ćwiczeń poligonowych) jest Ministerstwo Obrony Narodowej.  Za dzień szkolenia poligonowego student – ochotnik, jak każdy szeregowy, otrzyma 91,20 zł.

Dokumenty do pobrania: