10.03.2020

Zajęcia w Patronackiej Jednostce Wojskowej


Drodzy Studenci,

Informuję, że zajęcia zorganizowane przez PJW (6. Brygadę Powietrzno-Desantową w Krakowie) odbędą się w dniach 27-28.03 oraz 3-4.04. w 6. Batalionie Dowodzenia przy ul. Ułanów 43.