„Legia Akademicka” – szkolenie wojskowe dla studentów

Ministerstwo Obrony Narodowej przywraca ideę ochotniczego szkolenia studentów. „Legia Akademicka” to uruchomiony w 2017 roku przez MON pilotażowy program skierowany do studentów.  Wzorem lat  2003 -2008 szkolenie będzie dzieliło się na cześć teoretyczną – realizowaną na uczelniach w trakcie roku akademickiego oraz część praktyczną realizowaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych.

Przed Siłami Zbrojnymi RP stoi pilne zadanie odbudowy rezerw osobowych, które zapewni większy dopływ młodszych wiekiem żołnierzy rezerwy, w szczególności oficerów i podoficerów. W tym celu Ministerstwo Obrony Narodowej  planuje w roku 2017 uruchomienie programu pilotażowego ochotniczego szkolenia studentów pod nazwą „Legia Akademicka”.Ochotnicze szkolenie studentów będzie odbywało się na podstawie artykułu 100 ust. 1 i 1a  Ustawy z dnia 21  listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w którym określono, iż obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych oraz pełnieniu okresowej służby wojskowej, natomiast dla osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy obowiązek ten polega wyłącznie na odbywaniu ćwiczeń wojskowych.

>>czytaj dalej

Aktualności

15.02.2021

Informacja o IV edycji programu Legia Akademicka

Drodzy Studenci, Informujemy, że w związku z trwającą pandemią Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie odstąpiła od udziału w programie Legia Akademicka w roku akademickim 2020/2021. Studentów zainteresowanych udziałem w...


15.12.2020

Rekrutacja w r. a. 2020/2021

Drodzy Studenci, Informujemy, że w chwili obecnej AGH nie prowadzi rekrutacji do czwartej edycji Legii Akademickiej.


10.06.2020

Wykaz jednostek wojskowych przewidzianych do szkolenia praktycznego studentów LA

Drodzy Studenci, Poniżej wykaz wytypowanych jednostek wojskowych przewidzianych do szkolenia praktycznego studentów LA: 34. BKPanc Żagań23. pa Bolesławiec2. BZ Złocieniec8. pplot Koszalin20. BZ Morąg9. BKPanc Braniewo19. BZ...


10.06.2020

Kwalifikacja do modułu cyber w ramach części praktycznej szkolenia wojskowego studentów

Informujemy studentów, którzy pozytywnie zaliczyli część teoretyczną, zgłosili się do części praktycznej projektu i są zainteresowani realizacją modułu specjalistycznego cyber, że kwalifikacja do tego modułu odbywa się w...


21.05.2020

Realizacja części praktycznej projektu

Informujemy, że w tegorocznej edycji programu Legia Akademicka część praktyczna zostanie zrealizowana w jednostkach wojskowych w terminach: 8 - 29 VIII - moduł podstawowy 30 VIII - 19 IX - moduł podoficerski 20 - 26 IX - moduł...


Wyświetla nowości od 6 do 10 ze wszystkich 41