„Legia Akademicka” – szkolenie wojskowe dla studentów

Ministerstwo Obrony Narodowej przywraca ideę ochotniczego szkolenia studentów. „Legia Akademicka” to uruchomiony w 2017 roku przez MON pilotażowy program skierowany do studentów.  Wzorem lat  2003 -2008 szkolenie będzie dzieliło się na cześć teoretyczną – realizowaną na uczelniach w trakcie roku akademickiego oraz część praktyczną realizowaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych.

Przed Siłami Zbrojnymi RP stoi pilne zadanie odbudowy rezerw osobowych, które zapewni większy dopływ młodszych wiekiem żołnierzy rezerwy, w szczególności oficerów i podoficerów. W tym celu Ministerstwo Obrony Narodowej  planuje w roku 2017 uruchomienie programu pilotażowego ochotniczego szkolenia studentów pod nazwą „Legia Akademicka”.Ochotnicze szkolenie studentów będzie odbywało się na podstawie artykułu 100 ust. 1 i 1a  Ustawy z dnia 21  listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w którym określono, iż obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych oraz pełnieniu okresowej służby wojskowej, natomiast dla osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy obowiązek ten polega wyłącznie na odbywaniu ćwiczeń wojskowych.

>>czytaj dalej

Aktualności

27.02.2018

Legia Akademicka - zajęcia czas zacząć

W miniony weekend, studenci AGH zakwalifikowani do programu pilotażowego Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Legia Akademicka, uczestniczyli w pierwszych zajęciach. W...[więcej]


23.01.2018

Organizacja zajęć

Zajęcia organizowane przez AGH w ramach programu Legia Akademicka będą odbywać się w formie zajęć ogólnouczelnianych realizowanych poza programem kształcenia, w dwóch blokach weekendowych: - blok stacjonarny na terenie AGH w...[więcej]


17.01.2018

Podpisanie umowy o współfinansowanie programu Legia Akademicka

17 stycznia 2018 r. Kanclerz AGH, Henryk Zioło oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wyższego, Elżbieta Paziewska podpisali umowę, na mocy której Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego współfinansuje program pn....[więcej]


24.11.2017

Rekrutacja zakończona!

Dobiegła końca rekrutacja do projektu pilotażowego pt. „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej” – części teoretycznej prowadzonej pod szyldem AGH. Dziękujemy studentom, którzy złożyli deklaracje i zachęcamy do...[więcej]


21.11.2017

Trwa rekrutacja do Legii Akademickiej AGH

Przypominamy, że trwa rekrutacja do Legii Akademickiej AGH. Jeżeli chcesz dołączyć do programu pilotażowego skierowanego do studentów, zapoznaj się z założeniami projektu i złóż wniosek o przystąpienie do programu Legia...[więcej]


Wyświetla nowości od 16 do 20 ze wszystkich 22