Zajęcia Legii Akademickiej w Jednostce Wojska Polskiego - 5 Batalionie dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera w Rząsce w dn. 23.02.2018 r.