Organizacja zajęć modułu podstawowego AGH w roku akademickim 2017/2018

  • Zajęcia organizowane przez AGH w ramach programu będą odbywać się w formie zajęć ogólnouczelnianych realizowanych poza programem kształcenia, w dwóch blokach weekendowych:

    - blok stacjonarny na terenie AGH w dniach 23 – 24 lutego 2018 roku,

    - blok wyjazdowy w Krynicy w dniach 9 – 11 marca  2018 roku.

  • Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów w poszczególnych zagadnieniach tematycznych, będących pracownikami uczelni lub oficerami Wojska Polskiego;

  • Szkolenie będzie prowadzone według programu zatwierdzonego przez MON.