Organizacja zajęć AGH w roku akademickim 2021/2022

  • Zajęcia organizowane przez AGH w ramach programu będą odbywać się w formie zajęć ogólnouczelnianych realizowanych poza programem kształcenia.

  • Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów w poszczególnych zagadnieniach tematycznych, będących pracownikami uczelni lub oficerami Wojska Polskiego.

  • Szkolenie będzie prowadzone według programu zatwierdzonego przez MON.