Rekrutacja do Legii Akademickiej AGH

Zainteresowani winni złożyć do 24 listopada 2017 roku do godziny 15:00 wniosek o przystąpienie do programu Legia Akademicka. 

Wniosek winien być złożony w formie pisemnej w Pawilonie C-1, parter pokój nr 13.

Zapytania dotyczące projektu „Legia Akademicka” oraz wstępną deklarację udziału w projekcie należy przesłać na adres: legiaakademicka@agh.edu.pl 

Dokumenty do pobrania: