Założenia projektu

Program ma zadanie umożliwić wszystkim zainteresowanym studentom odbycie szkoleń wojskowych w trakcie studiów. Zrealizowane szkolenia pozwolą uzyskać status żołnierza rezerwy, a w przyszłości istotne skrócenie okresu ubiegania się o status żołnierza zawodowego.  

 • Szkolenie odbywać się będzie w 3 modułach:
  - podstawowym – w wymiarze 30 godzin,
  - podoficerskim – w wymiarze 30 godzin,
  - oficerskim. 

 • Każdy moduł kończy się egzaminem.

 • Po zakończeniu każdego modułu student/-ka zostanie skierowany na 22-24 dniowe szkolenie wakacyjne w jednostkach szkolnictwa wojskowego, które kończy się przysięgą wojskową.

 • W projekcie uczestniczyć mogą wyłącznie studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, posiadający polskie obywatelstwo, dla których nie orzeczono kategorii E.

 • Uczestnik projektu będzie mógł wycofać się na każdym etapie jego realizacji.