Założenia projektu

Zadaniem programu jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym studentom przeszkolenia wojskowego w trakcie studiów. Zrealizowane szkolenie pozwoli uzyskać status żołnierza rezerwy, a w przyszłości istotne skrócenie okresu ubiegania się o status żołnierza zawodowego.  

  • Szkolenie odbywać się będzie w 2 modułach:
    - podstawowym – w wymiarze 15 godzin,
    - podoficerskim – w wymiarze 15 godzin,
    - oficerskim.
  • Każdy moduł kończy się egzaminem.

  • W projekcie uczestniczyć mogą wyłącznie studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, posiadający polskie obywatelstwo, dla których nie orzeczono kategorii E.

  • Uczestnik projektu będzie mógł wycofać się na każdym etapie jego realizacji.